Home » คลินิก ทันต กรรม บุรีรัมย์ – บุรีรัมย์ยื่นจดแจ้งครอบครองกัญชาเพื่อการแพทย์กว่า 5,000 คนมากสุดของประเทศ

คลินิก ทันต กรรม บุรีรัมย์ – บุรีรัมย์ยื่นจดแจ้งครอบครองกัญชาเพื่อการแพทย์กว่า 5,000 คนมากสุดของประเทศ

by adminsotailoc

คุณกำลังมองหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ คลินิก ทันต กรรม บุรีรัมย์ หน้านี้สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้อง บุรีรัมย์ยื่นจดแจ้งครอบครองกัญชาเพื่อการแพทย์กว่า 5,000 คนมากสุดของประเทศ

บุรีรัมย์ยื่นจดแจ้งครอบครองกัญชาเพื่อการแพทย์กว่า 5,000 คนมากสุดของประเทศ|ข้อมูลรายละเอียดมากที่สุด

ดูวิดีโอโดยละเอียดด้านล่าง

คุณเห็นวิดีโอ บุรีรัมย์ยื่นจดแจ้งครอบครองกัญชาเพื่อการแพทย์กว่า 5,000 คนมากสุดของประเทศ หรือไม่? หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อ คลินิก ทันต กรรม บุรีรัมย์ โปรด ดูเลย.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คลินิก ทันต กรรม บุรีรัมย์

บุรีรัมย์ยื่นจดแจ้งครอบครองกัญชาเพื่อการแพทย์กว่า 5,000 คนมากสุดของประเทศ

บุรีรัมย์จัดสัมมนาปลูกและบริหารจัดการกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ต่อไปและกระจายรายได้สู่ชุมชน เผยจำนวนการครอบครองกัญชาเพื่อการแพทย์ในจังหวัดบุรีรัมย์มากที่สุด กว่า 5,000 คน ติดอันดับ อันดับหนึ่งของประเทศ นายนฤชา โกศศิวิไล ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาปลูกและจัดการกัญชาเพื่อการแพทย์ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ จัดโดยสาธารณสุขจังหวัด เกษตรจังหวัด เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เกษตรอำเภอ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 250 คน เข้าร่วมเสวนา ณ ห้องประชุมชั้น 2 สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์ สำหรับวิสาหกิจชุมชนนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อและแจกจ่ายรายได้ให้ชุมชน โดยมีวิทยากรจากกองปราบยาเสพติด องค์การอาหารและยา โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี และอาจารย์จาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติด พ.ศ. 2522 กัญชาจัดเป็นยาเสพติดประเภทที่ 5 ตามพระราชบัญญัติซึ่งมีการใช้มาอย่างยาวนานและมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในหลายประเทศทั่วโลกได้มีการแก้ไขกฎหมาย เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้กัญชาเพื่อการแพทย์และการแพทย์ ด้วยเหตุผลนี้ ประเทศไทยจึงได้แก้ไขพระราชบัญญัติยาเสพติด พ.ศ. 2522 ให้สามารถนำกัญชาไปใช้เพื่อการวิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ได้ และสามารถใช้ในการรักษาโรคได้ภายใต้การดูแล และสามารถควบคุมนายแพทย์ ดร.วิฑิต สฤษดิชัยกุล แพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า จังหวัดบุรีรัมย์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างมาตรฐานในการปลูกกัญชา กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตปลูกกัญชา การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกัญชาจึงมีความสำคัญและจำเป็น จึงมีการจัดประชุมหารือเกี่ยวกับวิธีการปลุกเสกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์ 23 อำเภอ 60 แห่งของจังหวัด กว่า 3,000 แห่ง ที่พร้อมจะสนใจปลูกเพื่อผลิตกัญชาทางการแพทย์ มารู้จักเกณฑ์การปลูก การผลิต ทั้งระบบ ตั้งแต่เมล็ดจนถึงน้ำมันกัญชา แต่ละขั้นตอนมีมาตรฐานและเงื่อนไขเพื่อให้วิสาหกิจชุมชนทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประเมินความพร้อมในการร่วมผลิตกัญชาทางการแพทย์ จึงได้ส่งโรงงานไปให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อพิจารณาว่า จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมเป็นผู้ผลิตกัญชาทางการแพทย์รายต่อไป สำหรับการขึ้นทะเบียนครอบครองกัญชาทางการแพทย์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 จะหมดเขตในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ซึ่งปัจจุบันบุรีรัมย์มีผู้มาลงทะเบียนเพื่อขึ้นทะเบียนครอบครอง ของกัญชา และมากกว่า 5,000 คน ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ เป็นผู้ป่วยมะเร็ง ซึ่งเป็นโรคร้ายแรง ที่เหลือเป็นโรคต่างๆ เพราะกัญชามีสรรพคุณทางยามากมาย ผู้ที่ขอแจ้งบางส่วนจะมาจากต่างจังหวัด แต่ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 60 เป็นคนบุรีรัมย์ ประมาณ 2,000 คน สุรชัย ภิรักษ์ / บุรีรัมย์.

หวังว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ คลินิก ทันต กรรม บุรีรัมย์ ในบทความนี้ มีประโยชน์สำหรับคุณ

ขอแสดงความนับถือ!

0 comment

Related Articles

Leave a Comment