Home » บท สวด กรณี – สวดกรณียเมตตสูตร

บท สวด กรณี – สวดกรณียเมตตสูตร

by adminsotailoc

คุณกำลังมองหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ บท สวด กรณี หน้านี้สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สวดกรณียเมตตสูตร

สวดกรณียเมตตสูตร|ข้อมูลรายละเอียดมากที่สุด

ดูวิดีโอโดยละเอียดด้านล่าง

คุณเห็นวิดีโอ สวดกรณียเมตตสูตร หรือไม่? หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อ บท สวด กรณี โปรด แบ่งปัน.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บท สวด กรณี

สวดกรณียเมตตสูตร

ในกรณีของการบรรยาย Yametta Sutra (Mettanja) และเทวดาจะหายเป็นปกติ มารไม่รบกวน.

หวังว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ บท สวด กรณี ในบทความนี้ คุ้มค่ามากสำหรับคุณ

ขอแสดงความนับถือ!

16 comments

Related Articles

16 comments

Laddawan Kerdchuen 30/09/2021 - 15:30

สาธุค่ะ

Reply
บัวรอง ตาคําวงษ์ 30/09/2021 - 15:30

น้อมกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์

Reply
suradee pitak 30/09/2021 - 15:30

กราบอนุโมทนาสาธุค่ะ

Reply
ดลยา ภาวะชัย 30/09/2021 - 15:30

สาธุๆๆเจ้าค่ะ

Reply
Aruwan Fakfuengboon 30/09/2021 - 15:30

สาธุค่ะ

Reply
Natcha 2040 30/09/2021 - 15:30

ได้ความรู้เพิ่ม ขอบคุณมากค่ะ..ขอ..อนุโมทนาบุญ🙏🙏🙏

Reply
Tipparat Makyord 30/09/2021 - 15:30

สาธุครับผม

Reply
outhit _LAO 30/09/2021 - 15:30

🙏🏻🙂

Reply
Peace Please 30/09/2021 - 15:30

กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ
กิจอันใด อันพระอริยะเจ้าบรรลุบทอันกระทำแล้ว กิจอันนั้นกุลบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์พึงกระทำ

สักโก อุชู จะ สุหุชู จะ
กุลบุตรนั้นพึงเป็นผู้อาจหาญ และซื่อตรงดี
สุวะโจ จัสสะ มุทุ อะนะติมานี
เป็นผู้ว่าง่าย อ่อนโยน ไม่มีอติมานะ

สันตุสสะโก จะ สุภะโร จะ
เป็นผู้สันโดษ เลี้ยงง่าย
อัปปะกิจโจ จะ สัลละหุกะวุตติ
เป็นผู้มีธุรกิจน้อย ประพฤติเบากายจิต

สันตินทริโย จะ นิปะโก จะ
มีอินทรีย์อันระงับแล้ว มีปัญญา
อัปปะคัพโภ กุเลสุ อะนะนุคิทโธ
เป็นผู้ไม่คะนอง ไม่พัวพันในสกุลทั้งหลาย

นะ จะ ขุททัง สะมาจะเร กิญจิ เยนะ วิญญู ปะเร อุปะวะเทยยุง
วิญญูชนติเตียนชนทั้งหลายอื่นด้วยกรรมอันใด ไม่พึงประพฤติกรรมอันนั้นเลย

สุขิโน วา เขมิโน โหนตุ สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา
ขอสัตว์ทั้งปวง จงเป็นผู้มีสุข มีความเกษม มีตนถึงความสุขเถิด

เย เกจิ ปาณะภูตัตถิ
สัตว์มีชีวิตทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีอยู่
ตะสา วา ถาวะรา วา อะนะวะเสสา
ยังเป็นผู้สะดุ้ง ( คือมีตัณหา ) หรือเป็นผู้มั่นคง ( ไม่มีตัณหา ) ทั้งหมดไม่เหลือ

ทีฆา วา เย มะหันตา วา มัชฌิมา รัสสะกา อะณุกะถูลา
เหล่าใดยาวหรือใหญ่ หรือปานกลางหรือสั้นหรือผอมพี

ทิฏฐา วา เย จะ อะทิฏฐา
เหล่าใดที่เราเห็นแล้ว หรือมิได้เห็น
เย จะ ทูเร วะสันติ อะวิทูเร
เหล่าใดอยู่ในที่ไกลหรือที่ไม่ไกล

ภูตา วา สัมภะเวสี วา
ที่เกิดแล้ว หรือแสวงหาภพก็ดี
สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา
ขอสัตว์ทั้งปวงเหล่านั้น จงเป็นผู้มีตนถึงความสุขเถิด

นะ ปะโร ปะรัง นิกุพเพถะ
สัตว์อื่นอย่างพึงข่มเหงสัตว์อื่น
นาติมัญเญถะ กัตถะจิ นัง กิญจิ
อย่าพึงดูหมิ่นอะไรๆ เขา ในที่ไรๆ เลย

พยาโรสะนา ปะฏิฆะสัญญา นาญญะมัญญัสสะ ทุกขะมิจเฉยยะ
ไม่ควรปรารถนาทุกข์แก่กันและกัน เพราะความกริ้วโกรธด้วยความคับแค้นใจ

มาตา ยะถา นิยัง ปุตตัง อายุสา เอกะปุตตะมะนุรักเข
มารดาถนอมลูกคนเดียว ผู้เกิดในตนด้วยยอมพร่าชีวิตได้ฉันใด

เอวัมปิ สัพพะภูเตสุ มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง
พึงเจริญเมตตา มีในใจ ไม่มีประมาณในสัตว์ฉันนั้น
——————————————————————————————–
เมตตัญจะ สัพพะโลกัสมิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง
บุคคลพึงเจริญเมตตา มีในใจไม่มีประมาณไปในโลกทั้งสิ้น

อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ
ทั้งเบื้องบน เบื้องต่ำ เบื้องเฉียง
อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปัตตัง เป็นธรรมอันไม่คับแคบ ไม่มีเวร ไม่มีศัตรู

ติฎฐัญจะรัง นิสินโน วา
ผู้เจริญเมตตาจิตนั้น ยืนอยู่ก็ดี เดินไปก็ดี นั่งแล้วก็ดี
สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ
นอนแล้วก็ดี เป็นผู้ปราศจากความง่วงนอนเพียงใด

เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ
ก็ตั้งสติอันนั้นไว้เพียงนั้น
พรัหมะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ
บัณฑิตทั้งหลาย กล่าวกิริยาอันนี้ว่า เป็นพรหมวิหารในพระศาสนานี้

ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ สีสะวา
บุคคลที่มีเมตตา ไม่เข้าถึงทิฏฐิ เป็นผู้มีศีล
ทัสสะเนนะ สัมปันโน
ถึงพร้อมแล้วด้วยทัศนะ ( คือโสดาปัตติมรรค)

กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง
นำความหมกมุ่นในกามทั้งหลายออก
นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติฯ
ย่อมไม่ถึงความนอน ( เกิด) ในครรภ์อีก โดยแท้ทีเดียว

Reply
อนงค์นาถ ชูกานต์กุล 30/09/2021 - 15:30

สาธุ สาธุ สาธุค่ะ

Reply
เริ่มต้น อีกครั้ง 30/09/2021 - 15:30

อนุโมทนาบุญด้วยครับ

Reply
สุภัคกาญจน์ ศรีสุข 30/09/2021 - 15:30

สาธุๆค่ะ

Reply
Nam Nam 30/09/2021 - 15:31

อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุ

Reply
Sayson6393 Sophia 30/09/2021 - 15:31

โลกแห่งวิญญาณ & โอปปาติกะเปนอันเดียวกันไหม?และแตกต่างกันอย่างไร?เจ้าค่ะ..

Reply
ทุกอย่างบนโลกนี้เป็นนามและรูปธรรม ความตายเป็นของจริง 30/09/2021 - 15:31

กรณีสวดให้เทพ ภูมิ เจ้าที่ คนจะบรรลุธรรมได้ล่ะนิวรณ์ห้า ต้องไปปฏิบัติกับพระที่บรรลุอรหันต์แล้วไม่ใช่ศึกษาในตำราจนปวดหัว ใคร บวชอยากบรรลุธรรมให้ไปปฏิบัติกับหลวงปู่ทองใบ ปภสสโร
ท่านลูกศิยษ์ ปู่มั่น ปู่เทพ ปู่ชา ปู่แหวน ปู่ขาว ปู่ฝั้น
ปู่สด ปู่ดูลย์ ปู่ทองใบตอนนี้อายุแปดสิบแล้ว แต่ท่านนอนวันสามชั่วโมงปฏิบัติอย่างเดียว

Reply
ประกายจิต ศรีราศักดิ์ 30/09/2021 - 15:31

สาธุ.สาธุ.สาธุ.เจ้าค่ะ

Reply

Leave a Comment