Home » บท สวด ปั พ พะ โต ปะ มะ คาถา – นะมะการะสิทธิคาถา

บท สวด ปั พ พะ โต ปะ มะ คาถา – นะมะการะสิทธิคาถา

by adminsotailoc

คุณกำลังมองหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ บท สวด ปั พ พะ โต ปะ มะ คาถา หน้านี้สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้อง นะมะการะสิทธิคาถา

นะมะการะสิทธิคาถา|ข้อมูลรายละเอียดมากที่สุด

ดูวิดีโอโดยละเอียดด้านล่าง

คุณเห็นวิดีโอ นะมะการะสิทธิคาถา หรือไม่? หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อ บท สวด ปั พ พะ โต ปะ มะ คาถา โปรด ดูที่นี่.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บท สวด ปั พ พะ โต ปะ มะ คาถา

นะมะการะสิทธิคาถา

นะมะการะสิทธิคาถา

นามาคาราไรท์คาถา |สวดมนต์ไหว้พระรัตนตรัย ใช้แทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้า| บทนี้กล่าวถึงการบูชาพระรัตนตรัยที่พลังแห่งการสักการะพระรัตนตรัยด้วยศีรษะของพระองค์ ขอให้ชัยชนะและความสำเร็จจงมีแด่ท่าน และปล่อยให้อันตรายทั้งหมดพินาศ (บทนี้ใช้สวดมนต์แทนพระพุทธเจ้าได้ตามใจชอบ) มีปัญญาขจัดฝ้าซึ่งเป็นมายาได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าโดยพระองค์เองเป็นไปด้วยดี พระองค์ได้ทรงเปลื้องฝูงชนที่สามารถแนะนำได้ ให้หลุดพ้นจากบ่วงมารแล้วพามาที่เกษม ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นที่พึ่งและเป็นผู้นำโลกด้วยอานุภาพแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอพระองค์ทรงมีชัยและประสบอันตราย ทั้งหมดจะพินาศ ธรรมใดเปรียบเสมือนธงชัยของพระศาสดา ชี้ทางบริสุทธ์สู่โลก นำหมู่สัตว์ พ้นยุคทุกข์ คุ้มครองผู้ปฏิบัติธรรม ใครทำดีย่อมนำสันติสุข ข้าพเจ้ากราบนมัสการพระธรรมอันสูงส่งนั้น การทำลายสามารถดับความร้อนด้วยพลังแห่งธรรมะ ขอให้ท่านได้รับชัยชนะและปล่อยให้ภัยทั้งปวงพินาศไป ซึ่งพระสงฆ์องค์ใดเป็นพลังประกาศพระธรรมที่แท้จริง? ให้ดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระศาสดาผู้เดินทางดี ที่ต้องทนทุกข์กับกิเลสโสโครกของโลก จงอยู่อย่างสงบสุขกับตัวเอง พวกเขายังแนะนำผู้อื่นให้เข้าถึงความสงบได้ เผยแพร่พระธรรมที่พระศาสดาได้ประกาศไว้แล้วว่า ข้าพเจ้ากราบนมัสการพระอริยสงฆ์องค์นั้น บรรดาผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้ามีศีลธรรมและความเห็นที่เท่าเทียมกัน กับพระภิกษุนั้น ขอให้ท่านมีชัยและภยันตรายทั้งปวงจงพินาศ.

หวังว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ บท สวด ปั พ พะ โต ปะ มะ คาถา ในบทความนี้ คุ้มค่ามากสำหรับคุณ

ขอแสดงความนับถือ!

0 comment

Related Articles

Leave a Comment