Home » บท สวด อนุโมทนา – บทสวดอนุโมทนาวิธี "อนุโมทนากถา [มคธ] Paritta Chanting – Anumodanavidhi

บท สวด อนุโมทนา – บทสวดอนุโมทนาวิธี "อนุโมทนากถา [มคธ] Paritta Chanting – Anumodanavidhi

by adminsotailoc

คุณกำลังมองหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ บท สวด อนุโมทนา หน้านี้สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้อง บทสวดอนุโมทนาวิธี "อนุโมทนากถา [มคธ] Paritta Chanting – Anumodanavidhi

บทสวดอนุโมทนาวิธี "อนุโมทนากถา [มคธ] Paritta Chanting – Anumodanavidhi|ข้อมูลรายละเอียดมากที่สุด

ดูวิดีโอโดยละเอียดด้านล่าง

คุณเห็นวิดีโอ บทสวดอนุโมทนาวิธี "อนุโมทนากถา [มคธ] Paritta Chanting – Anumodanavidhi หรือไม่? หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อ บท สวด อนุโมทนา โปรด ดูเลย.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บท สวด อนุโมทนา

บทสวดอนุโมทนาวิธี "อนุโมทนากถา [มคธ] Paritta Chanting - Anumodanavidhi

บทสวดอนุโมทนาวิธี "อนุโมทนากถา [มคธ] Paritta Chanting – Anumodanavidhi

บทสวดโดยพระทรงวุฒิ ธีรจิตโต “ที่มาของ ปัตตานุโมตนะ ปริตตา บทสวด – อนุโมทนาวิธี

[ ๔๒๐] สมัยนั้นภิกษุไม่มีความสุขในสถานบริสุทธิ์ จึงประณาม วิพากษ์วิจารณ์ สงสัยว่าเหตุใดพระศากยบุตรจึงเสด็จลงมา ภิกษุในโรงงานของข้าพเจ้าไม่มีกำลังใจ เมื่อได้ฟังภิกษุพิจารณาวิพากษ์วิจารณ์ ครุ่นคิด ก็เล่าให้พระผู้มีพระภาคฟัง. เพราะเหตุนั้น เพราะเหตุนั้น จึงตรัสแก่ภิกษุภิกษุภิกษุว่า เราให้พรในวัด.

[ ๔๒๑] สมัยนั้นพระภิกษุคิดว่าใครจะให้พรฉันในการประชุมเชิงปฏิบัติการของฉัน? แล้วทูลเรื่องนั้นต่อพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระธรรมเทศนา เพราะเหตุที่เป็นต้นเหตุ เหตุเกิด ได้ตรัสกับภิกษุสงฆ์ว่า เราให้ภิกษุผู้เฒ่านั่งสมาธิในวัด

[ ๔๒๒] สมัยนั้น ประชาชนกลุ่มหนึ่งถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์. พระสารีบุตรเป็นพระเถระ พระผู้มีพระภาคได้ทรงอนุญาตให้ภิกษุเข้าเฝ้า พระเถระได้โปรดประทานพรแก่ข้าพเจ้าในห้องทำงานของข้าพเจ้า. สารีบุตรจึงทิ้งรูปไว้เพียงรูปเดียว แล้วเสด็จกลับ สารีบุตรจึงแสดงความยินดีและเดินตามภาพหนึ่งไปตามลำดับ พระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นสารีบุตรเดินมาแต่ไกล ทูลถามว่า “โอ้ สารีบุตรมีอาหารมากมายหรือ? หลวงปู่สารีบุตรกล่าวว่า พระพุทธเจ้า มีอาหารมากมาย แต่พระภิกษุทอดทิ้งข้าพเจ้า และกลับไป แล้วพระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรมเทศนา เพราะเหตุนั้น เพราะเหตุนั้น จึงตรัสแก่ภิกษุสงฆ์ว่า ข้าพเจ้าให้ภิกษุอาวุโส 4-5 รูปนั่งรอในพระอุโบสถ

[ ๔๒๓] ต่อมามีภิกษุผู้เฒ่านั่งอยู่ในบ้านข้าพเจ้านั่งเก้าอี้จนหมดสติ ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ดูพระภิกษุเมื่อมีกรณีกิจ เราอนุญาตลาภิกษุผู้นั่งในระเบียบแล้วจากไป. พระไตรปิฎก บาลีสยามรัฐ ฉบับภาษาไทย เล่มที่ 7 พระวินัยปิฎก เล่มที่ 7 ตอนที่ 2 หน้า 149-150 ชื่อเรื่อง 420 – 423 “พระพุทธมนต์.. เสียงสวดมนต์พระทรงวุฒิ ธีรจิตโต ช่องสำรอง. ธรรมเทศนา พระพุทธเจ้า “สำหรับท่านที่ชอบสวดมนต์และชอบฟังคำอธิษฐาน” บทสวดมนต์ในพระพุทธศาสนาเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระภิกษุ เพื่อประโยชน์ของพระพุทธศาสนา ทางคณะชาวพุทธฯ สานต่อ ..ทางช่อง ขอขอบคุณ ประชาชน ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานภาพเพื่อจัดทำวิดีโอแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย “จัดทำและแจกจ่ายเพื่อความเป็นธรรม..ไม่มีการขายหรือค่าตอบแทนใดๆ”
[จัดตั้งช่องธรรมะโดย พระทรงวุฒิ ถิรจิตฺโต] ..

หวังว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ บท สวด อนุโมทนา ในบทความนี้ คุ้มค่ามากสำหรับคุณ

ขอแสดงความนับถือ!

3 comments

Related Articles

Leave a Comment