Home » โครงงานยาเสพติด หน้าเดียว – สื่อวีดีทัศน์ เรื่อง การบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐาน (CBTx) สำหรับผู้ปฏิบัติงานในชุมชน

โครงงานยาเสพติด หน้าเดียว – สื่อวีดีทัศน์ เรื่อง การบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐาน (CBTx) สำหรับผู้ปฏิบัติงานในชุมชน

by adminsotailoc

คุณกำลังมองหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ โครงงานยาเสพติด หน้าเดียว หน้านี้สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สื่อวีดีทัศน์ เรื่อง การบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐาน (CBTx) สำหรับผู้ปฏิบัติงานในชุมชน

สื่อวีดีทัศน์ เรื่อง การบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐาน (CBTx) สำหรับผู้ปฏิบัติงานในชุมชน|ข้อมูลรายละเอียดมากที่สุด

ดูวิดีโอโดยละเอียดด้านล่าง

คุณเห็นวิดีโอ สื่อวีดีทัศน์ เรื่อง การบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐาน (CBTx) สำหรับผู้ปฏิบัติงานในชุมชน หรือไม่? หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อ โครงงานยาเสพติด หน้าเดียว โปรด ดูเลย.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โครงงานยาเสพติด หน้าเดียว

สื่อวีดีทัศน์ เรื่อง การบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐาน (CBTx) สำหรับผู้ปฏิบัติงานในชุมชน

วีดิทัศน์นี้จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาแห่งชาติบรมราชชนนี และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ช.) ได้เตรียมเผยแพร่แนวทางปฏิบัติในการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน (CBTx) แก่ผู้ปฏิบัติงาน ในชุมชน ปี 2564.

หวังว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ โครงงานยาเสพติด หน้าเดียว ในบทความนี้ คุ้มค่ามากสำหรับคุณ

ขอแสดงความนับถือ!

0 comment

Related Articles

Leave a Comment