Home » 🔴Live ธรรมจักร 24 ชม. #วันนี้วันดีมีมงคล I #ขจัดภัย #ไล่โควิด #เพิ่มพลังชีวิต #พิชิตโรคร้าย | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ วันพระพุทธ

🔴Live ธรรมจักร 24 ชม. #วันนี้วันดีมีมงคล I #ขจัดภัย #ไล่โควิด #เพิ่มพลังชีวิต #พิชิตโรคร้าย | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ วันพระพุทธ

by adminsotailoc

🔴Live ธรรมจักร 24 ชม. #วันนี้วันดีมีมงคล I #ขจัดภัย #ไล่โควิด #เพิ่มพลังชีวิต #พิชิตโรคร้าย | วันพระพุทธ.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วันพระพุทธ หรือข่าวที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดไปที่: https://sotailoc.com/films การกระทำ

🔴Live ธรรมจักร 24 ชม. #วันนี้วันดีมีมงคล I #ขจัดภัย #ไล่โควิด #เพิ่มพลังชีวิต #พิชิตโรคร้าย และรูปภาพที่เกี่ยวข้องวันพระพุทธ

🔴Live ธรรมจักร 24 ชม. #วันนี้วันดีมีมงคล I #ขจัดภัย #ไล่โควิด #เพิ่มพลังชีวิต #พิชิตโรคร้าย

🔴Live ธรรมจักร 24 ชม. #วันนี้วันดีมีมงคล I #ขจัดภัย #ไล่โควิด #เพิ่มพลังชีวิต #พิชิตโรคร้าย


ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ วันพระพุทธ.

แบ่งปันรับบุญกันต่อครับ… (ผลิตสื่อธรรมเพื่อสันติภาพโลกและฟื้นฟูคุณธรรม…น้อมถวายเป็นพุทธบูชา บูชาธรรม สังฆบูชา บูชามหาปุจฉา) _________________________________ 🌟 ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากธรรมจักกัปปวัตตนสูตร 🌟 . บทสวดธรรมจักรแต่ละบทเป็นสมบัติล้ำค่า สิ่งที่เขาเรียกว่า “ความมั่งคั่งอันสูงส่ง” คือ … ความมั่งคั่งที่จะทำให้เป็นพระเจ้าผู้สูงศักดิ์ แต่ละคำกลั่นจากใจบริสุทธิ์ ปราศจากกิเลส ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากที่สุดที่จะหลุดพ้นจากพระพุทธเจ้า ดังนั้น…จึงต้องอธิษฐาน เพราะแต่ละคำเป็นทรัพย์สมบัติทั้งสิ้น เราจะได้ลิ้มรสความชอบธรรมของพระองค์ ที่ต้องดื่มกินด้วยใจที่บริสุทธิ์จะเกิดความปิติยินดีอย่างล้นเหลือ บุญใหญ่จะเกิดขึ้นและโภคทรัพย์มหาศาลคือ “อริยทรัพย์” จะเกิดขึ้นเป็นสมบัติอันยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ทั้งปวง ทิพยสมบัติถูกเรียกว่า “สมบัตินิพพาน” ดังนั้น…อย่าปล่อยให้คำพูดหลุดลอยไป แม้แต่ตัวอักษรตัวเดียว เพราะการจะได้คำหนึ่งคำใช้เวลานานถึง 20,000 พัน บวกกับอีกกว่า 2,500 ปี แค่เห็นตัวอักษรก็บุญแล้ว การอ่านเป็นพระพร ถ้าท่องได้ก็เป็นบุญทั้งหมด กายและใจ บุญจะท่วมท้นทุกรูขุมขน ทุกส่วนของร่างกาย ทั้งภายในและภายนอก ไม่ว่าจะเป็นกายหยาบ, เทห์ฟากฟ้า, พรหม, อิรูปพรหม, กายธรรม. มีความสะอาด มีกลิ่นคุณธรรม กลิ่นคุณธรรม กลิ่นหอมที่ต้านลม และทั้งตัวเป็นสมบัติ เรียกว่า “รูปสมบัติ” ทูตสวรรค์เห็นอัญมณีในโลกมนุษย์ พวกเขายังเฉยเมย แต่มุ่งหมายให้ผู้สวดธรรมจักรเพราะแต่ละคำสว่างกว่าอัญมณี บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเป็น…บุญกุศลเกิดขึ้นมากมาย บุญไม่ใช่แค่คำพูด โบ-ยู-ยอร์. บุนนา. บุญเป็นเส้น เส้นบุญเกิดขึ้นภายในร่างกาย คุณจะเห็นเป็นเส้น ชัดเจน และเป็นแหล่งขุมทรัพย์ทั้งหมด ทั้งสมบัติของมนุษย์ สมบัติสวรรค์ และสมบัติของนิพพาน ยิ่งสวดมนต์ยิ่งได้บุญมาก และเหมือนการอธิษฐานบนกองสมบัติเพราะเรามีหน้าที่สร้างบุญซึ่งบุญนี้จะถูกส่งไปยังพระเจ้าและในเมืองมนุษย์เป็นที่มาของความมั่งคั่งทางโลกและความมั่งคั่งอันสูงส่ง ตัวอย่างเช่น คำว่าคิดบุญไม่ใช่ แค่คำพูดที่สวยงาม แต่คิดไปคิดมา บุญมาช้า ทุกตอนจบมีความสำคัญ จะเห็นธรรมะได้โดยง่าย โอกาสแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ อธิษฐานต่อไปแล้วคุณจะรวย (ทั้งความมั่งคั่งภายในและภายนอก) บทนี้คิดเกี่ยวกับมัน กว่า 7 พันล้านคนทั่วโลก เกิดเป็นกลุ่มชาวพุทธแต่มีโอกาสได้สวดมนต์เพียงครู่เดียว ผู้มาจึงเป็นบุญมาก เป็นผู้ได้ท่องบทธรรมบทแรกของพระพุทธเจ้า หนึ่งในไม่กี่คนในโลก ดังนั้น…จึงขอเชิญกันสวดมนต์กันเยอะๆนะครับ “มันเป็นสิ่งสำคัญมาก!!!” . ผู้ที่มาสวดมนต์จะประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางศาสนาเท่านั้น ต้องแหกบ่อยๆว่า “เราเป็นหนึ่งในไม่กี่คนในโลกนี้” จะมีคุณประโยชน์…เสียงจะไพเราะ มีทั้งปัญญา วาจาดี และอุปกรณ์การเปล่งเสียง ลิ้นที่ใช้รสก็ดี ฟันก็สวย ปากก็สวย ปากก็หอมด้วยกลิ่นของศีลธรรม เสียงจะหวานๆ จะมีเสียงที่ก้องกังวาน ไม่แหบ ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่เบลอ เสียงจะดี. คือ…หูจะไม่ตึง จะมีหูที่สวยงามและจะมีเครื่องฟังที่ดี จะได้ยินเสียงที่หยาบและละเอียด จนกระทั่งฉันได้ยินเสียงศักดิ์สิทธิ์ ไม่เพียงเท่านั้น…ดวงตาจะมองเห็นแต่สิ่งดีๆ ผู้มีญาณทิพย์และเห็นด้วยกับพระธรรมที่ยกพระหัตถ์ขึ้นในการสวดธรรมจักรจะงามกว่าและมีนิ้วที่สวยงามกว่ามือมีญาณทิพย์ lutein เพราะพระหัตถ์สอดพระหัตถ์ไว้บูชาพระพุทธเจ้า เมื่อหยิบขึ้นมาก็ถือเป็นสมบัติล้ำค่า กราบนมัสการทุกท่านด้วยพลังบุญที่มาสวดมนต์จักรธรรม มีแต่ของดี 🌟 เรียบเรียงจากการทบทวนคำให้การ 🌟 ……………………………. ……. ………………….. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (ผู้นำ) ครั้นตรัสรู้แล้ว พระพุทธองค์ได้ทรงประกาศพระธรรมที่ทรงตรัสรู้ไว้ซึ่งประเสริฐกว่าความรู้ทั้งปวง ในโลก. เขาแนะนำทุกคนให้หลีกหนีจากวิถีแห่งสองสุดโต่ง คือ การปล่อยปละละเลยทางราคะและการละอายแก่ตนเอง ทรงประกาศทางสายกลางเป็นหนทางไปสู่ความดับทุกข์และการเกิดใหม่อย่างไม่อาจหวนคืน เขาชี้ให้เห็นอริยสัจสี่และอริยมรรคมีองค์แปดที่นำไปสู่การตรัสรู้ ในการถวายบังคมพระพุทธเจ้า ให้เราสวดธัมมจักกัปปะวัฒนาสูตร ซึ่งแต่งด้วยภาษาบาลีโดยพระภิกษุในสมัยโบราณ เพื่อระลึกถึงคำสอนแรกของพระผู้มีพระภาค 。佛陀教导众生,“中道”,,。佛陀。。记录的《转法轮经》,回想佛陀初转法轮时的不 可思议,以报佛恩。 พระธรรมจักกัปปวัตตนสูตร ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 转法轮经
[3 ภาษา : ไทย อังกฤษ จีน]
เทศนาครั้งแรกในวันอาสาฬหบูชา : พระธรรมเทศนาครั้งแรกของพระพุทธเจ้าถึงพระปัจเจกคีย์ทั้ง ๕ คือ กุณฑัญญะ วัปปะ ภัตติยะ มหานามะ และอัสสาชี ในป่าอิสิปาตะ มฤคทยาวัน หลังจากที่พระอาจารย์เทศน์ครั้งแรก ทำให้สาวกคนแรก จึงเป็นวันแรกที่มีพระภิกษุสงฆ์ในโลก และวันแรกที่พระรัตนตรัยประสูติ คือ พระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ได้ส่งพระธรรมจักรกัปปะวัฒนสูตรทั้งหมด หรือกดลิงค์นี้ _________________________________ 🙏 ขออนุโมทนาบุญ ✨ กับการช่วยเผยแผ่ธรรมะดังธรรมะ #ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร #ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 24 #ธรรมะวัคซีน #8มีนาคม #ทางสายกลาง #สัมมาระหัง24 #ภาวนา24 #โลกสันติภาพ #ความสงบภายใน #การทำสมาธิ ติดตามช่อง 👉 Line : ..

>>> สามารถหาข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่นี่ sotailoc.com
แบ่งปันที่นี่

วันพระพุทธ – การค้นหาที่เกี่ยวข้อง.

#Live #ธรรมจกร #ชม #วนนวนดมมงคล #ขจดภย #ไลโควด #เพมพลงชวต #พชตโรคราย.

ธรรมะเพื่อชีวิต,สมาธิ,สันติภาพ,พระมงคลเทพมุนี,สด จันทสโร,หลวงพ่อธัมมชโย,ธรรมะกับสุขภาพ,ศิลปะกับชีวิต,พระพุทธศาสนากับลมหายใจ,สวดมนต์พ้นทุกข์,ศีลธรรม,วัดพระธรรมกาย,ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร,หลวงปู่สด,วิชชาธรรมกาย,สันติภาพโลก,พระนิพพาน,ที่สุดแห่งธรรม,นำนั่ง,ประสบความสำเร็จ,ความสุข,ธรรมชาติ,ธรรมทาน,ธรรมะสอนใจ,พระพุทธศาสนา,dhamma,พลังบวก,ปล่อยวาง,เตือนใจ,แรงบันดาลใจ,คิดบวก,ความดี,Dhamma,health,mind,peace,พระพุทธเจ้า,Buddha,พุทธานุสติ,สัมมาอะระหัง,พระศรีอาริยเมตไตรย์,เมตฺเตยฺย,彌勒菩薩,미륵보살,พระศรีอริยเมตไตรย

🔴Live ธรรมจักร 24 ชม. #วันนี้วันดีมีมงคล I #ขจัดภัย #ไล่โควิด #เพิ่มพลังชีวิต #พิชิตโรคร้าย

วันพระพุทธ.

หวังว่า ความรู้ ในหัวข้อ วันพระพุทธ นี้จะ มีคุณค่า มาสู่คุณ ขอบคุณมาก.

0 comment

Related Articles

Leave a Comment