Home » 2548 คศ – ไตเติ้ลคริสต์มาสชุมชนครั้งที่2-23ธ.ค55

2548 คศ – ไตเติ้ลคริสต์มาสชุมชนครั้งที่2-23ธ.ค55

by adminsotailoc

คุณกำลังมองหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ 2548 คศ หน้านี้สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ไตเติ้ลคริสต์มาสชุมชนครั้งที่2-23ธ.ค55

ไตเติ้ลคริสต์มาสชุมชนครั้งที่2-23ธ.ค55|ข้อมูลรายละเอียดมากที่สุด

ดูวิดีโอโดยละเอียดด้านล่าง

คุณเห็นวิดีโอ ไตเติ้ลคริสต์มาสชุมชนครั้งที่2-23ธ.ค55 หรือไม่? หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อ 2548 คศ โปรด ดู Sotaloc.com/game แบ่งปัน.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 2548 คศ

ไตเติ้ลคริสต์มาสชุมชนครั้งที่2-23ธ.ค55

+++WWW.Sakchai2491.COM+276 videos, 104,136 views+++ +++VDO- ชื่อเพลง Christmas of Love + Community Christmas No.2 + at KC. รัก-ให้อภัย หมู่บ้านไชยยันต์ ซ.5 อ.เมือง จ.จันทบุรี + อาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2555 +++ นำโดย อ.ศักดิ์ชัย จุลประเสริฐศักดิ์ (อาจารย์ใหญ่ – บาทหลวง) โทร. 089-545-8080 + คริสตจักรแห่งความรัก – อภัยโทษ จังหวัดจันทบุรี ตั้งอยู่ที่ 212 หมู่ 14 หมู่บ้านไชยยันต์ ซอย 5 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัด จันทบุรี 22000 +++ +++ เพลง ขจ.รัก Must Move และ Humbled Jai Down เป็นเพลงประจำของ Love-Again Trist จันทบุรีตั้งแต่เริ่มบูชา + ส่วนหนึ่งของพระคัมภีร์ 1 เปโตร 4:8 “รักกันให้มากๆ เพราะความรักปกปิดความผิดไว้มากมาย” และสุภาษิต 10:12 “ความรักครอบคลุมความผิดทั้งหมด โดย Forgiveness + Amen + Full Name Church of Love – Forgiveness Chanthaburi + เริ่มพิธีบูชาครั้งแรก + วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2548 (2548) เริ่มโดยผู้ศรัทธาที่ไม่มี LDS 6 คนและลูก 3 คน + 1.* จุดประสงค์-เพื่อชุมนุม นมัสการ อธิษฐาน ศึกษาพระคัมภีร์ 2.* ความเชื่อ-ความเชื่อในของประทานฝ่ายวิญญาณ เชื่อในสิทธิอำนาจที่พระเยซูคริสต์ประทานให้ สัญญาจะมอบให้ทุกคนที่เชื่อ รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เชื่อในสัญญาณ ปาฏิหาริย์ พูดภาษาแปลกๆ พูดภาษาต่างๆ เชื่อการวางมือเพื่อการรักษา ไล่ผี และเชื่อทุกพระวจนะของพระเจ้า บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ ไม่มีการสอนข้าม ตัดขาด หรือกล้าที่จะ สอน หรือ ไม่ชอบ ไม่สอน หรือ ไม่เชื่อ บางตอน หรือ ตัวเอง ไม่เคย ? หรือ ไม่เคยแตะ เลย ไม่กล้าสอน ) + แย่กว่านั้น ไม่กล้าบอก) ( พวกฟาริสีเจ้าเล่ห์) + 3.*นมัสการ-นมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริง นมัสการอย่างมีชีวิตชีวา…ฮาเลลูยา…อาเมน +++ ..

ดูหนังดีกว่า

หวังว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ 2548 คศ ในบทความนี้ คุ้มค่ามากสำหรับคุณ

ขอแสดงความนับถือ!

2 comments

Related Articles

2 comments

ศักดิ์ชัย จุลประเสริฐศักดิ์ 30/09/2021 - 09:27

+++VDO- ไตเติ้ลงานคริสต์มาสแห่งความรัก + คริสต์มาสชุมชน ครั้งที่ 2. + ณ. คจ. ความรัก-อภัย หมู่บ้านไชยยันต์ ซ.5. อ.เมือง จ.จันทบุรี + วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม ค.ศ.2012 (พ.ศ.2555) +++ นำโดย อ.ศักดิ์ชัย จุลประเสริฐศักดิ์ (เจ้าอธิการ-ศิษยาภิบาล) โทร 089-545-8080 + คริสตจักรแห่งความรัก-อภัย จ.จันทบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 212 หมู่ 14 หมู่บ้านไชยยันต์ ซอย 5. ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 +++

+++เพลง ค.จ.ความรักต้องเคลื่อนที่ไป และเพลง ถ่อมใจลง เป็นเพลงประจำของตริสต์ความรัก-อภัย จันทบุรีตั้งแต่เริ่มเปิดนมัสการ + ส่วนข้อพระคัมภีร์ 1 เปโตร 4:8 "จงรักซึ่งกันและกันให้มาก เพราะว่าความรักลบล้างความผิดมากมายได้ " และสุภาษิต 10:12 " ความรักลบล้างความผิดทั้งมวล โดยการให้อภัย + อาเมน + ชื่อเต็ม คริสต์จักรแห่งความรัก-อภัย จันทบุรี + เริ่มเปิดนมัสการพระเจ้าครั้งแรก + วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2548(ค.ศ.2005) เริ่มจากผู้เชื่อที่ไร้โบถส์ 6ท่านและเด็กๆอีก 3คน + 1.* วัตถุประสงค์-เพื่อเป็นที่ประชุม นมัสการ อธิษฐาน ศึกษาพระคัมภีร์- 2.* ความเชื่อ-เชื่อในเรื่องของประทานฝ่ายพระว­ิญญาณ เชื่อเรื่องสิทธิ์อำนาจที่พระเยซูคริสต์ สัญญาจะให้กับทุกๆคนที่เชื่อ บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เชื่อเรื่อง หมายสำคัญ การอัศจรรย์ การพูดภาษาแปลกๆ และการพูดภาษาต่างๆ เชื่อเรื่องการวางมือรักษาโรค การขับผี และเชื่อทุกๆพระคำของพระเจ้า ที่มีบันทึกอยู่ในพระคัมภีร์ ไม่มีการสอนข้าม ตัดออก หรือไม่กล้าสอน หรือไม่ชอบก็ไม่สอน หรือไม่เชื่อบางตอนหรือตัวเองไม่เคยได้รับ หรือไม่เคยไ้ด้สัมผัส เลยไม่กล้าสอน) + ยิ่งซ้ำร้ายกล้าที่จะบอกว่าไม่มี) (ไอ้พวกฟาริสี หน้าซื่อใจคด) + 3.*การนมัสการ-นมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญา­ณและความจริง นมัสการแบบมีชีวิตชีวา…ฮาเลลูยา…อาเมน +++
หมวดหมู่
ไม่แสวงหากำไรและนักเคลื่อนไหว
สัญญาอนุญาต
สัญญาอนุญาตมาตรฐานของ YouTube

Reply
ศักดิ์ชัย จุลประเสริฐศักดิ์ 30/09/2021 - 09:27

+++VDO- ไตเติ้ลงานคริสต์มาสแห่งความรัก + คริสต์มาสชุมชน ครั้งที่ 2. + ณ. คจ. ความรัก-อภัย หมู่บ้านไชยยันต์ ซ.5. อ.เมือง จ.จันทบุรี + วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม ค.ศ.2012 (พ.ศ.2555) +++ นำโดย อ.ศักดิ์ชัย จุลประเสริฐศักดิ์ (เจ้าอธิการ-ศิษยาภิบาล) โทร 089-545-8080 + คริสตจักรแห่งความรัก-อภัย จ.จันทบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 212 หมู่ 14 หมู่บ้านไชยยันต์ ซอย 5. ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 +++

+++เพลง ค.จ.ความรักต้องเคลื่อนที่ไป และเพลง ถ่อมใจลง เป็นเพลงประจำของตริสต์ความรัก-อภัย จันทบุรีตั้งแต่เริ่มเปิดนมัสการ + ส่วนข้อพระคัมภีร์ 1 เปโตร 4:8 "จงรักซึ่งกันและกันให้มาก เพราะว่าความรักลบล้างความผิดมากมายได้ " และสุภาษิต 10:12 " ความรักลบล้างความผิดทั้งมวล โดยการให้อภัย + อาเมน + ชื่อเต็ม คริสต์จักรแห่งความรัก-อภัย จันทบุรี + เริ่มเปิดนมัสการพระเจ้าครั้งแรก + วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2548(ค.ศ.2005) เริ่มจากผู้เชื่อที่ไร้โบถส์ 6ท่านและเด็กๆอีก 3คน + 1.* วัตถุประสงค์-เพื่อเป็นที่ประชุม นมัสการ อธิษฐาน ศึกษาพระคัมภีร์- 2.* ความเชื่อ-เชื่อในเรื่องของประทานฝ่ายพระวิญญาณ เชื่อเรื่องสิทธิ์อำนาจที่พระเยซูคริสต์ สัญญาจะให้กับทุกๆคนที่เชื่อ บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เชื่อเรื่อง หมายสำคัญ การอัศจรรย์ การพูดภาษาแปลกๆ และการพูดภาษาต่างๆ เชื่อเรื่องการวางมือรักษาโรค การขับผี และเชื่อทุกๆพระคำของพระเจ้า ที่มีบันทึกอยู่ในพระคัมภีร์ ไม่มีการสอนข้าม ตัดออก หรือไม่กล้าสอน หรือไม่ชอบก็ไม่สอน หรือไม่เชื่อบางตอนหรือตัวเองไม่เคยได้รับ หรือไม่เคยไ้ด้สัมผัส เลยไม่กล้าสอน) + ยิ่งซ้ำร้ายกล้าที่จะบอกว่าไม่มี) (ไอ้พวกฟาริสี หน้าซื่อใจคด) + 3.*การนมัสการ-นมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริง นมัสการแบบมีชีวิตชีวา…ฮาเลลูยา…อาเมน +++

Reply

Leave a Comment